Avbokningsskydd ingår i paketpriset.

  •  Av- och ombokningsskyddet ger rätt till fri avbokning/ombokning mer än 30 dagar före ankomst / föreställning med full återbetalning.
  • Av och ombokning vid mindre än 30 dagar men mer än 48 timmar före föreställningen.

Hotellbokningar är av eller ombokningsbara fram till och med 48 timmar före ankomst. Gäller ej gruppbokningar om mer än 10 personer. 

Avbokning och ombokning av evenemangsbiljetter följer evenemangets avbokningsregler.  Av och ombokningsreglerna för evenemang kan skilja sig mellan de olika arrangörerna / evenemangen. Kontakta Stockholmsresor om du har frågor angående avbokning eller ombokning av evenemangsbiljetter. 

Avbokning eller ombokning ska göras senast 48 timmar före föreställningen till Stockholmsresor.

  • Äkthetsintyg evenemangsbiljetter och hotellbokningar.

Evenemangsbiljetter och hotell som säljs av Stockholmsresor innehåller äkthetsintyg. Stockholmsresor står som bokare på biljetter och bekräftelser för hotellbokningar. Om din evenemangbiljett eller hotellbokning inte uppfyller dina förväntningar kontakta Stockholmsresor. Vid fel i bokningar av evenemangsbiljetter och hotell utgår full ersättning för den del av din bokning som varit felaktig. Exempelvis fel biljettkategori till ett evenemang eller hotellrumskategori för en hotellbokning. 

Vid ändringar av bekräftade hotellbokningar där hotellet är exempelvis är överbokat erbjuds kunden ett likvärdig hotell med samma klassificering.

  • Den sedan 2019 rådande pandemin orsakad av COVID 19, medför stora risker för att den föreställning/det evenemang du köper biljett till kan komma att påverkas. Med ”COVID 19” avses spridningen av det virus som är känt som “SARS-CoV-2”, varje mutation och variant av viruset samt de sjukdomar viruset ger upphov till. Som en bärande förutsättning för ditt biljettköp gäller därför att arrangören/arenan/leverantören har rätt att ställa in och/eller framflytta tidpunkten för föreställningen/evenemanget på grund av omständigheter orsakade av pandemin (myndighets föreskrifter, lagar och förordningar, sjukdom etc.). Ställs föreställningen/evenemanget in har du rätt att återfå hela kostnaden för hotellpaketet.  Motsvarande gäller om hotellpaketet framflyttas med mer än 13 månader.